Kako da stigne sa Puta Nesreća Fond bez advokata u tri korakaTakođe sadrži medicinski izvještaju je liječnik

Žrtve put nesreća bila ohrabrio da zaobiđemo usluge od advokata da podnese tvrdnje protiv Put Nesreća Fond (RAF)Dokumente potrebno da se pokrenu tvrde da je sa RAF su. Sve tvoj relevantno lične podatke kao i svaka druga osoba umiješana u udes. Sve medicinske dokumenata podršku stigne od ozljede su nastali. Bilo motivira svjedočenje iz medicine i ili pravni eksperti kao svjedoka.

Svi oblici su dostupni za preuzimanje na RAF stranici

Sve znacajne informacije koje se odnose na nesreću kao šteta da se vozila s i okolne zgrade. Tvrdi da moramo biti zaglavljena na stigne oblik (Obrazac) koja pruža osnovne informacije o jednog svedoka, u vozilima i umiješan u sudar, datumu i mestu nesreće i iznose tvrdio. Vozači od vozila umešan u sudar mora dati detalje o nesreći RAF na odvojenom izvještaj o nesreći formu. Ako general štete su tvrdili, Ozbiljna Ozljeda Izvještaj o Procjeni sigurno podnio da RAF potvrđuje da je zadobio ozljede je ozbiljno. Jednom potrebne su obrasci završio i prateće dokumenti su spremni, dokumenta moraju biti dostavljeni u tvrdu kopiju. RAF ne prihvati poslala dokumenata Jednog svedoka je dokaz je onda smatraju RAF. Dhlomo kaže da stigne bi trebao biti obradio za par mjeseci. Prema njoj, to radi kroz advokata, koji je također treba bar dvadeset pet od isplatu, mogao odvesti tri do pet godina.