PRAVNI SUSTAV U JAPANU: POVIJEST, SUDIJE, ADVOKATE, DUGA SUĐENJA, OSUDE - Činjenice i DetaljeStav prema parnica počelo da se menja nešto na kao zaposleni počela zahtijeva nagradu za rad su radili za svoje kompanije (Vidim NaukaIzumi Plavi LEDS) i kompanija je počeo će nakon konkurenti u Kini. Južnoj Koreji i Tajvan i drugdje za kopiranje njihove nacrte i uznemiravao na svoje patente.